Mozilla_pkix_error_key_pinning_failure


# HG changeset patch
# User Sander Lepik <[email protected]>
# Date 1455910984 -7200
# Node ID 6ca52ac260622b24c2976f33e524349fed74b945
# Parent 4d0338207e487a5f6e83cccc83efab897b311ace
Sync with en-US (dom security services)
diff --git a/dom/chrome/appstrings.properties b/dom/chrome/appstrings.properties
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -26,12 +26,14 @@ externalProtocolTitle=Välise protokolli
externalProtocolPrompt=%1$S: tüüpi linkide avamiseks tuleb kasutada välist rakendust.nnnNõutud link:nn%2$SnnRakendus: %3$SnnnKui sa ei oodanud sellist tulemust, siis võib see olla katse ära kasutada muu programmi nõrkust. Loobu sellest päringust, kui sa pole kindel, et see pole pahatahtlik.n
#LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
externalProtocolUnknown=<tundmatu>
externalProtocolChkMsg=Antud valik jäetakse kõigi seda tüüpi linkide puhul meelde.
externalProtocolLaunchBtn=Käivita rakendus
malwareBlocked=Aadressil %S asuv veebileht on teadete kohaselt ründav leht ja see blokiti vastavalt sinu turvasätetele.
unwantedBlocked=Aadressil %S asuv veebileht levitab teadete kohaselt soovimatut tarkvara ja see blokiti vastavalt sinu turvasätetele.
phishingBlocked=Aadressil %S asuv veebileht on teadete kohaselt veebivõltsingut sisaldav leht, mis üritab sinult välja petta isiklikke või rahalisi andmeid.
+forbiddenBlocked=Sait aadressil %S on brauseri turvareeglite tõttu blokitud.
cspBlocked=Vastavalt lehe turvareeglitele on selle kaasamine praegusel moel keelatud.
corruptedContentError=Andmete edastamisel esinenud vea tõttu pole soovitud lehte võimalik kuvada.
remoteXUL=See leht kasutab toetamata tehnoloogiat, mis pole vaikimisi enam saadaval.
sslv3Used=Sinu andmete turvalisust saidil %S polnud võimalik tagada, sest see kasutab katkist turvaprotokolli SSLv3.
+weakCryptoUsed=Saidi %S omanik on oma veebilehe valesti häälestanud. Sinu andmeid varastamise eest kaitsmiseks ei loodud selle veebilehega ühendust.
diff --git a/dom/chrome/dom/dom.properties b/dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -59,21 +59,20 @@ CreateAttributeWarning=Use of document.c
CreateAttributeNSWarning=Use of document.createAttributeNS() is deprecated. Use element.setAttributeNS() instead.
OwnerElementWarning=Use of attributes' ownerElement attribute is deprecated.
NodeValueWarning=Use of attributes' nodeValue attribute is deprecated. Use value instead.
TextContentWarning=Use of attributes' textContent attribute is deprecated. Use value instead.
EnablePrivilegeWarning=Use of enablePrivilege is deprecated. Please use code that runs with the system principal (e.g. an extension) instead.
nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=nsIJSON.decode is deprecated. Please use JSON.parse instead.
nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=nsIJSON.encode is deprecated. Please use JSON.stringify instead.
nsIDOMWindowInternalWarning=Use of nsIDOMWindowInternal is deprecated. Use nsIDOMWindow instead.
-InputEncodingWarning=Use of inputEncoding is deprecated.
FullScreenDeniedDisabled=Request for full-screen was denied because full-screen API is disabled by user preference.
FullScreenDeniedFocusedPlugin=Request for full-screen was denied because a windowed plugin is focused.
FullScreenDeniedHidden=Request for full-screen was denied because the document is no longer visible.
-FullScreenDeniedIframeNotAllowed=Request for full-screen was denied because at least one of the document's containing iframes does not have an 'allowfullscreen' attribute.
+FullScreenDeniedContainerNotAllowed=Request for full-screen was denied because at least one of the document's containing elements is not an iframe or does not have an 'allowfullscreen' attribute.
FullScreenDeniedNotInputDriven=Request for full-screen was denied because Element.mozRequestFullScreen() was not called from inside a short running user-generated event handler.
FullScreenDeniedNotInDocument=Request for full-screen was denied because requesting element is no longer in its document.
FullScreenDeniedMovedDocument=Request for full-screen was denied because requesting element has moved document.
FullScreenDeniedLostWindow=Request for full-screen was denied because we no longer have a window.
FullScreenDeniedSubDocFullScreen=Request for full-screen was denied because a subdocument of the document requesting full-screen is already full-screen.
FullScreenDeniedNotDescendant=Request for full-screen was denied because requesting element is not a descendant of the current full-screen element.
FullScreenDeniedNotFocusedTab=Request for full-screen was denied because requesting element is not in the currently focused tab.
RemovedFullScreenElement=Exited full-screen because full-screen element was removed from document.
@@ -103,30 +102,34 @@ MediaLoadInvalidURI=Invalid URI. Load of
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the media resource's format/codec type (basically equivalent to the file type, e.g. MP4,AVI,WMV,MOV etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedTypeAttribute=Specified 'type' attribute of '%1$S' is not supported. Load of media resource %2$S failed.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the 'media' attribute value of the <source> element. It is a media query. %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadSourceMediaNotMatched=Specified 'media' attribute of '%1$S' does not match the environment. Load of media resource %2$S failed.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the MIME type HTTP header being sent by the web server, %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedMimeType=HTTP 'Content-Type' of '%1$S' is not supported. Load of media resource %2$S failed.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
MediaLoadDecodeError=Media resource %S could not be decoded.
+# LOCALIZATION NOTE: %S is the ID of the MediaStreamTrack passed to MediaStream.addTrack(). Do not translate 'MediaStreamTrack' and 'AudioChannel'.
+MediaStreamAddTrackDifferentAudioChannel=MediaStreamTrack %S could not be added since it belongs to a different AudioChannel.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'MediaStream', 'stop()' and 'MediaStreamTrack'
+MediaStreamStopDeprecatedWarning=MediaStream.stop() is deprecated and will soon be removed. Use MediaStreamTrack.stop() instead.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'DOMException', 'code' and 'name'
DOMExceptionCodeWarning=Use of DOMException's code attribute is deprecated. Use name instead.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate '__exposedProps__'
NoExposedPropsWarning=Exposing chrome JS objects to content without __exposedProps__ is insecure and deprecated. See https://developer.mozilla.org/en/XPConnect_wrappers for more information.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'Mutation Event' and 'MutationObserver'
MutationEventWarning=Use of Mutation Events is deprecated. Use MutationObserver instead.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'Components'
ComponentsWarning=The Components object is deprecated. It will soon be removed.
PluginHangUITitle=Hoiatus: plugin ei reageeri
PluginHangUIMessage=Plugin %S võib olla hõivatud või lihtsalt ei reageeri enam. Sa võid plugina töö kohe katkestada või jätkata ja vaadata, kas see lõpetab oma töö.
PluginHangUIWaitButton=Jätka
PluginHangUIStopButton=Katkesta plugina töö
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'mozHidden', 'mozVisibilityState', 'hidden', or 'visibilityState'
-PrefixedVisibilityApiWarning='mozHidden' and 'mozVisibilityState' are deprecated. Please use the unprefixed 'hidden' and 'visibilityState' instead.
+PrefixedVisibilityAPIWarning='mozHidden' and 'mozVisibilityState' are deprecated. Please use the unprefixed 'hidden' and 'visibilityState' instead.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'NodeIterator' or 'detach()'.
NodeIteratorDetachWarning=Calling detach() on a NodeIterator no longer has an effect.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'LenientThis' and 'this'
LenientThisWarning=Ignoring get or set of property that has [LenientThis] because the 'this' object is incorrect.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'nsIDOMWindowUtils', 'getWindowWithOuterId', or 'nsIWindowMediator'
GetWindowWithOuterIdWarning=Use of nsIDOMWindowUtils.getOuterWindowWithId() is deprecated. Instead, use the nsIWindowMediator method of the same name.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'getPreventDefault' or 'defaultPrevented'.
GetPreventDefaultWarning=Use of getPreventDefault() is deprecated. Use defaultPrevented instead.
@@ -135,17 +138,17 @@ GetSetUserDataWarning=Use of getUserData
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'mozGetAsFile' or 'toBlob'
MozGetAsFileWarning=The non-standard mozGetAsFile method is deprecated and will soon be removed. Use the standard toBlob method instead.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'captureEvents()' or 'addEventListener()'
UseOfCaptureEventsWarning=Use of captureEvents() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 addEventListener() method. For more help http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'releaseEvents()' or 'removeEventListener()'
UseOfReleaseEventsWarning=Use of releaseEvents() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 removeEventListener() method. For more help http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'document.load()' or 'XMLHttpRequest'
UseOfDOM3LoadMethodWarning=Use of document.load() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM XMLHttpRequest object. For more help https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'window.showModalDialog()' or 'window.open()'
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'window.showModalDialog()' or 'window.open()'
ShowModalDialogWarning=Use of window.showModalDialog() is deprecated. Use window.open() instead. For more help https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window.open
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'window._content' or 'window.content'
Window_ContentWarning=window._content is deprecated. Please use window.content instead.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'XMLHttpRequest'
SyncXMLHttpRequestWarning=Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help http://xhr.spec.whatwg.org/
ImplicitMetaViewportTagFallback=No meta-viewport tag found. Please explicitly specify one to prevent unexpected behavioural changes in future versions. For more help https://developer.mozilla.org/en/docs/Mozilla/Mobile/Viewport_meta_tag
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'DataContainerEvent' or 'CustomEvent'
DataContainerEventWarning=Use of DataContainerEvent is deprecated. Use CustomEvent instead.
@@ -154,28 +157,36 @@ Window_ControllersWarning=window.control
ImportXULIntoContentWarning=Importing XUL nodes into a content document is deprecated. This functionality may be removed soon.
XMLDocumentLoadPrincipalMismatch=Use of document.load forbidden on Documents that come from other Windows. Only the Window in which a Document was created is allowed to call .load on that Document. Preferably, use XMLHttpRequest instead.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'IndexedDB'.
IndexedDBTransactionAbortNavigation=An IndexedDB transaction that was not yet complete has been aborted due to page navigation.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate Will-change, %1$S,%2$S are numbers.
IgnoringWillChangeOverBudgetWarning=Will-change memory consumption is too high. Budget limit is the document surface area multiplied by %1$S (%2$S px). Occurrences of will-change over the budget will be ignored.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'ServiceWorker'.
HittingMaxWorkersPerDomain=A ServiceWorker could not be started immediately because other documents in the same origin are already using the maximum number of workers. The ServiceWorker is now queued and will be started after some of the other workers have completed.
-# LOCALIZATION NOTE: Do no translate 'setVelocity', 'PannerNode', 'AudioListener', 'speedOfSound' and 'dopplerFactor'
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'setVelocity', 'PannerNode', 'AudioListener', 'speedOfSound' and 'dopplerFactor'
PannerNodeDopplerWarning=Use of setVelocity on the PannerNode and AudioListener, and speedOfSound and dopplerFactor on the AudioListener are deprecated and those members will be removed. For more help https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/AudioListener#Deprecated_features
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'Application Cache API', 'AppCache' and 'ServiceWorker'.
+AppCacheWarning=The Application Cache API (AppCache) is deprecated and will be removed at a future date. Please consider using ServiceWorker for offline support.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'Worker'.
EmptyWorkerSourceWarning=Attempting to create a Worker from an empty source. This is probably unintentional.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'ServiceWorker'.
-InterceptionFailed=ServiceWorker network interception failed due to an unexpected error.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'ServiceWorker', 'FetchEvent.respondWith()', 'opaque', or 'Response'.
-OpaqueInterceptionDisabled=A ServiceWorker passed an opaque Response to FetchEvent.respondWith() while opaque interception is disabled.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'ServiceWorker', 'FetchEvent.respondWith()', 'FetchEvent.request.type', 'same-origin', 'cors', 'no-cors', 'opaque', 'Response', or 'RequestMode'.
-BadOpaqueInterceptionRequestMode=A ServiceWorker passed an opaque Response to FetchEvent.respondWith() while the FetchEvent.request.type was either 'same-origin' or 'cors'. Opaque Response objects are only valid when the RequestMode is 'no-cors'.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'ServiceWorker', 'Error', 'Response', 'FetchEvent.respondWith()', or 'fetch()'.
-InterceptedErrorResponse=A ServiceWorker passed an Error Response to FetchEvent.respondWith(). This typically means the ServiceWorker performed an invalid fetch() call.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'ServiceWorker', 'Response', 'FetchEvent.respondWith()', or 'Response.clone()'.
-InterceptedUsedResponse=A ServiceWorker passed a used Response to FetchEvent.respondWith(). The body of a Response may only be read once. Use Response.clone() to access the body multiple times.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'ServiceWorker', 'opaque', 'Response', 'FetchEvent.respondWith()', 'FetchEvent.request', or 'Worker'.
-ClientRequestOpaqueInterception=A ServiceWorker passed an opaque Response to FetchEvent.respondWith() while FetchEvent.request was a client request. A client request is generally a browser navigation or top-level Worker script.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'ServiceWorker', 'opaqueredirect', 'Response', 'FetchEvent.respondWith()', or 'FetchEvent.request'.
-BadOpaqueRedirectInterception=A ServiceWorker passed an opaqueredirect Response to FetchEvent.respondWith() while FetchEvent.request was not a navigation request.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'ServiceWorker' or 'FetchEvent.preventDefault()'.
-InterceptionCanceled=ServiceWorker canceled network interception by calling FetchEvent.preventDefault().
+WebrtcDeprecatedPrefixWarning=WebRTC interfaces with the 'moz' prefix (mozRTCPeerConnection, mozRTCSessionDescription, mozRTCIceCandidate) have been deprecated.
+NavigatorGetUserMediaWarning=navigator.mozGetUserMedia has been replaced by navigator.mediaDevices.getUserMedia
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'ServiceWorker'. %S is a URL.
+InterceptionFailedWithURL=Failed to load '%S'. A ServiceWorker intercepted the request and encountered an unexpected error.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'ServiceWorker', 'FetchEvent.respondWith()', 'opaque', or 'Response'. %S is a URL.
+OpaqueInterceptionDisabledWithURL=Failed to load '%S'. A ServiceWorker passed an opaque Response to FetchEvent.respondWith() while opaque interception is disabled.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'ServiceWorker', 'FetchEvent.respondWith()', 'FetchEvent', 'no-cors', 'opaque', 'Response', or 'RequestMode'. %1$S is a URL. %2$S is a RequestMode value.
+BadOpaqueInterceptionRequestModeWithURL=Failed to load '%1$S'. A ServiceWorker passed an opaque Response to FetchEvent.respondWith() while handling a '%2$S' FetchEvent. Opaque Response objects are only valid when the RequestMode is 'no-cors'.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'ServiceWorker', 'Error', 'Response', 'FetchEvent.respondWith()', or 'fetch()'. %S is a URL.
+InterceptedErrorResponseWithURL=Failed to load '%S'. A ServiceWorker passed an Error Response to FetchEvent.respondWith(). This typically means the ServiceWorker performed an invalid fetch() call.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'ServiceWorker', 'Response', 'FetchEvent.respondWith()', or 'Response.clone()'. %S is a URL.
+InterceptedUsedResponseWithURL=Failed to load '%S'. A ServiceWorker passed a used Response to FetchEvent.respondWith(). The body of a Response may only be read once. Use Response.clone() to access the body multiple times.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'ServiceWorker', 'opaqueredirect', 'Response', 'FetchEvent.respondWith()', or 'FetchEvent'. %s is a URL.
+BadOpaqueRedirectInterceptionWithURL=Failed to load '%S'. A ServiceWorker passed an opaqueredirect Response to FetchEvent.respondWith() while handling a non-navigation FetchEvent.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'ServiceWorker' or 'FetchEvent.preventDefault()'. %S is a URL.
+InterceptionCanceledWithURL=Failed to load '%S'. A ServiceWorker canceled the load by calling FetchEvent.preventDefault().
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'ServiceWorker', 'promise', or 'FetchEvent.respondWith()'. %1$S is a URL. %2$S is an error string.
+InterceptionRejectedResponseWithURL=Failed to load '%1$S'. A ServiceWorker passed a promise to FetchEvent.respondWith() that rejected with '%2$S'.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'ServiceWorker', 'promise', 'FetchEvent.respondWith()', or 'Response'. %1$S is a URL. %2$S is an error string.
+InterceptedNonResponseWithURL=Failed to load '%1$S'. A ServiceWorker passed a promise to FetchEvent.respondWith() that resolved with non-Response value '%2$S'.
+ExecCommandCutCopyDeniedNotInputDriven=document.execCommand('cut'/'copy') was denied because it was not called from inside a short running user-generated event handler.
+PatternAttributeCompileFailure=Unable to check <input pattern='%S'> because the pattern is not a valid regexp: %S
diff --git a/dom/chrome/layout/css.properties b/dom/chrome/layout/css.properties
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -155,17 +155,23 @@ PESupportsConditionExpectedNot=Expected
PESupportsGroupRuleStart=Expected '{' to begin @supports rule but found '%1$S'.
PEFilterEOF=filter
PEExpectedNoneOrURL=Expected 'none' or URL but found '%1$S'.
PEExpectedNoneOrURLOrFilterFunction=Expected 'none', URL, or filter function but found '%1$S'.
PEExpectedNonnegativeNP=Expected non-negative number or percentage.
PEFilterFunctionArgumentsParsingError=Error in parsing arguments for filter function.
PEVariableEOF=variable
PEVariableEmpty=Expected variable value but found '%1$S'.
-PEValueWithVariablesParsingError=Error in parsing value for '%1$S' after substituting variables.
+# LOCALIZATION NOTE(PEValueWithVariablesParsingErrorInValue): %1$S is replaced
+# with the property name and %2$S is replaced with the property value.
+PEValueWithVariablesParsingErrorInValue=Error in parsing value for '%1$S' after substituting variables. Generated value was '%2$S'.
PEValueWithVariablesFallbackInherit=Falling back to 'inherit'.
PEValueWithVariablesFallbackInitial=Falling back to 'initial'.
PEInvalidVariableReference=Property contained reference to invalid variable.
PEInvalidVariableTokenFallback=Found invalid token '%1$S' at top level of variable reference fallback.
PEExpectedVariableNameEOF=identifier for variable name
PEExpectedVariableName=Expected identifier for variable name but found '%1$S'.
PEExpectedVariableFallback=Expected variable reference fallback after ','.
PEExpectedVariableCommaOrCloseParen=Expected ',' or ')' after variable name in variable reference but found '%1$S'.
+PESubgridNotSupported=Support for the 'subgrid' keyword of CSS Grid is not enabled.
+PEMoreThanOneGridRepeatAutoFillInNameList=Only one repeat(auto-fill, …) is allowed in a name list for a subgrid.
+PEMoreThanOneGridRepeatAutoFillFitInTrackList=Only one repeat(auto-fill, …) or repeat(auto-fit, …) is allowed in a track list.
+PEMoreThanOneGridRepeatTrackSize=Only one track size is allowed inside repeat(auto-fit/auto-fill, …).
diff --git a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -4,8 +4,9 @@
ImageMapRectBoundsError=The 'coords' attribute of the <area shape='rect'> tag is not in the 'left,top,right,bottom' format.
ImageMapCircleWrongNumberOfCoords=The 'coords' attribute of the <area shape='circle'> tag is not in the 'center-x,center-y,radius' format.
ImageMapCircleNegativeRadius=The 'coords' attribute of the <area shape='circle'> tag has a negative radius.
ImageMapPolyWrongNumberOfCoords=The 'coords' attribute of the <area shape='poly'> tag is not in the 'x1,y1,x2,y2 …' format.
ImageMapPolyOddNumberOfCoords=The 'coords' attribute of the <area shape='poly'> tag is missing the last 'y' coordinate (the correct format is 'x1,y1,x2,y2 …').
TablePartRelPosWarning=Relative positioning of table rows and row groups is now supported. This site may need to be updated because it may depend on this feature having no effect.
+ScrollLinkedEffectFound=This site appears to use a scroll-linked positioning effect. This may not work well with asynchronous panning; see https://developers.mozilla.org/docs/Mozilla/Performance/ScrollLinkedEffects for further details and to join the discussion on related tools and features!
diff --git a/dom/chrome/netError.dtd b/dom/chrome/netError.dtd
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -87,23 +87,26 @@
'>
<!ENTITY phishingBlocked.title 'Veebivõltsingu kahtlus!'>
<!ENTITY phishingBlocked.longDesc '
<p>Sellistele lehtedele andmete sisestamine võib kaasa tuua identiteedivarguse või muu pettuse.</p>
<p>Seda tüüpi veebivõltsinguid kasutatakse pettustes, mis on tuntud ka kui veebikelmused, kus pettust sisaldavad lehed või e-kirjad jäljendavad allikaid, mida sa võid usaldada.</p>
'>
+<!ENTITY forbiddenBlocked.title 'Keelatud sait'>
+<!ENTITY forbiddenBlocked.longDesc '<p>Brauser keeldus seda lehte laadimast, sest leht on brauseri häälestuse poolt blokitud.</p>
+'>
+
+<!ENTITY securityOverride.linkText 'Või võid ka lisada erandi…'>
+<!ENTITY securityOverride.warningContent '
+<p>Erandit ei tohiks lisada, kui kasutad internetiühendust, mida sa täielikult ei usalda, või kui sa pole harjunud nägema hoiatusi sellelt serverilt.</p>
+<p>Kui sa siiski soovid lisada erandi selle saidi jaoks, siis saad seda teha krüptimise täpsemate sätete all.</p>
+'>
+
<!ENTITY cspBlocked.title 'Blokitud sisu kaitsva turvareegliga'>
<!ENTITY cspBlocked.longDesc '<p>Brauser keeldus lehe laadimisest sellisel moel, sest lehe sisu kaitsvate turvareeglite kohaselt on see keelatud.</p>'>
<!ENTITY corruptedContentError.title 'Vigane sisu'>
<!ENTITY corruptedContentError.longDesc '<p>Andmete edastamisel esinenud vea tõttu pole soovitud lehte võimalik kuvada.</p><ul><li>Palun võta ühendust veebilehe omanikega, et teavitada neid sellest probleemist.</li></ul>'>
<!ENTITY remoteXUL.title 'Remote XUL'>
<!ENTITY remoteXUL.longDesc '<p><ul><li>Palun võta ühendust veebilehe omanikega, et teavitada neid sellest probleemist.</li></ul></p>'>
-
-<!-- Include app-specific error messages - do not change this in localization!
- Some applications might override netErrorApp.dtd with their specific version,
- this inclusion needs to be intact for that approach to work correctly.
- Please, try to keep this at the end of the file. -->
-<!ENTITY % netErrorAppDTD SYSTEM 'chrome://global/locale/netErrorApp.dtd'>
-%netErrorAppDTD;
diff --git a/dom/chrome/netErrorApp.dtd b/dom/chrome/netErrorApp.dtd
--- a/dom/chrome/netErrorApp.dtd
+++ b/dom/chrome/netErrorApp.dtd
@@ -1,13 +1,23 @@
<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
- License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
- file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-<!-- Error messages that are likely to be overridden by applications go in this
- file, all messages that likely don't need to tie into app-specific UI
- should go into netError.dtd -->
+<!-- This file exists to allow applications to override one or more messages
+ from netError.dtd; Applications which want to do this should override
+ this file with their own version of netErrorApp.dtd -->
-<!ENTITY securityOverride.linkText 'Võid ka lisada erandi…'>
+<!-- An example (from Firefox):
+
+<!ENTITY securityOverride.linkText 'Võid ka lisada erandi…'>
+<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton 'Aita mind siit välja!'>
+<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel 'Lisa erand…'>
+
<!ENTITY securityOverride.warningContent '
<p>Erandit ei tohiks lisada, kui kasutad internetiühendust, mida sa täielikult ei usalda, või kui sa pole harjunud saama hoiatusi sellelt serverilt.</p>
<p>Kui soovid lisada erandi sellele lehele, võid teha seda turvalisuse täpsemate seadistuste alt.</p>
+
+<button>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
+<button>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
'>
+
+-->
diff --git a/dom/chrome/security/csp.properties b/dom/chrome/security/csp.properties
--- a/dom/chrome/security/csp.properties
+++ b/dom/chrome/security/csp.properties
@@ -27,16 +27,19 @@ couldNotParseReportURI = couldn't parse
# %1$S is the unknown directive
couldNotProcessUnknownDirective = Couldn't process unknown directive '%1$S'
# LOCALIZATION NOTE (ignoringUnknownOption):
# %1$S is the option that could not be understood
ignoringUnknownOption = Ignoring unknown option %1$S
# LOCALIZATION NOTE (ignoringDuplicateSrc):
# %1$S defines the duplicate src
ignoringDuplicateSrc = Ignoring duplicate source %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcFromMetaCSP):
+# %1$S defines the ignored src
+ignoringSrcFromMetaCSP = Ignoring source '%1$S' (Not supported when delivered via meta element).
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcWithinScriptSrc):
# %1$S is the ignored src
# script-src is a directive name and should not be localized
ignoringSrcWithinScriptSrc = Ignoring '%1$S' within script-src: nonce-source or hash-source specified
# LOCALIZATION NOTE (reportURInotHttpsOrHttp2):
# %1$S is the ETLD of the report URI that is not HTTP or HTTPS
reportURInotHttpsOrHttp2 = The report URI (%1$S) should be an HTTP or HTTPS URI.
# LOCALIZATION NOTE (reportURInotInReportOnlyHeader):
@@ -77,8 +80,11 @@ couldntParseInvalidHost = Couldn't parse
# %1$S is the string source
couldntParseScheme = Couldn't parse scheme in %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldntParsePort):
# %1$S is the string source
couldntParsePort = Couldn't parse port in %1$S
# LOCALIZATION NOTE (duplicateDirective):
# %1$S is the name of the duplicate directive
duplicateDirective = Duplicate %1$S directives detected. All but the first instance will be ignored.
+# LOCALIZATION NOTE (deprecatedDirective):
+# %1$S is the name of the deprecated directive, %2$S is the name of the replacement.
+deprecatedDirective = Directive '%1$S' has been deprecated. Please use directive '%2$S' instead.
diff --git a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -314,8 +314,9 @@ MOZILLA_PKIX_ERROR_KEY_PINNING_FAILURE=T
MOZILLA_PKIX_ERROR_CA_CERT_USED_AS_END_ENTITY=The server uses a certificate with a basic constraints extension identifying it as a certificate authority. For a properly-issued certificate, this should not be the case.
MOZILLA_PKIX_ERROR_INADEQUATE_KEY_SIZE=The server presented a certificate with a key size that is too small to establish a secure connection.
MOZILLA_PKIX_ERROR_V1_CERT_USED_AS_CA=An X.509 version 1 certificate that is not a trust anchor was used to issue the server's certificate. X.509 version 1 certificates are deprecated and should not be used to sign other certificates.
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_CERTIFICATE=Server esitas sertifikaadi, mis ei ole veel kehtiv.
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_ISSUER_CERTIFICATE=Serveri sertifikaadi väljaandmiseks kasutati sertifikaati, mis ei ole veel kehtiv.
MOZILLA_PKIX_ERROR_SIGNATURE_ALGORITHM_MISMATCH=Sertifikaadi signatuuri väljal oleva signatuuri algoritm ei kattu väljal signatureAlgorithm kirjeldatud algoritmiga.
MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING=OCSP-vastus ei sisalda verifitseeritava sertifikaadi staatust.
MOZILLA_PKIX_ERROR_VALIDITY_TOO_LONG=Server esitas liiga pika kehtivusajaga sertifikaadi.
+MOZILLA_PKIX_ERROR_REQUIRED_TLS_FEATURE_MISSING=Puudub nõutud TLSi funktsionaalsus.
diff --git a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -287,17 +287,18 @@ certErrorMismatchSinglePlain=Sertifikaat
certErrorMismatchMultiple=Sertifikaat on korrektne järgmistele serveritele:
certErrorMismatchNoNames=Sertifikaat pole korrektne ühelegi serverile.
# LOCALIZATION NOTE (certErrorExpiredNow): Do not translate %1$S (date+time of expired certificate) or %2$S (current date+time)
certErrorExpiredNow=Sertifikaat aegub %1$S. Praegu on: %2$S.
# LOCALIZATION NOTE (certErrorNotYetValidNow): Do not translate %1$S (date+time certificate will become valid) or %2$S (current date+time)
certErrorNotYetValidNow=Sertifikaat hakkab kehtima alles %1$S. Praegu on: %2$S.
-certErrorCodePrefix=(Veakood: %S)
+# LOCALIZATION NOTE (certErrorCodePrefix2): Do not translate <a>%1$S</a>
+certErrorCodePrefix2=Veakood: <a>%1$S</a>
CertInfoIssuedFor=Omanik:
CertInfoIssuedBy=Väljaandja:
CertInfoValid=Kehtiv
CertInfoFrom=alates
CertInfoTo=kuni
CertInfoPurposes=Otstarve
CertInfoEmail=E-post
diff --git a/services/sync/sync.properties b/services/sync/sync.properties
--- a/services/sync/sync.properties
+++ b/services/sync/sync.properties
@@ -9,30 +9,21 @@ client.name2 = Kasutaja %1$S %2$S (opera
lastSync2.label = Viimane sünkroniseerimine: %S
# signInToSync.description is the tooltip for the Sync buttons when Sync is
# not configured.
signInToSync.description = Sünkroniseerimise alustamiseks logi sisse
mobile.label = Mobiilsed järjehoidjad
-remote.pending.label = Väliste kaartide sünkroniseerimine…
-remote.missing2.label = Sünkroniseeri teised arvutid uuesti, et pääseda ligi nende kaartidele
-remote.opened.label = Kõik välised kaardid on juba avatud
-remote.notification.label = Hiljuti avatud kaarte saab kasutada pärast sünkroniseerimist
-
-error.login.title = Viga sisselogimisel
-error.login.description = Syncil esines ühendumisel viga: %1$S. Palun proovi uuesti.
-error.login.prefs.label = Eelistused…
-error.login.prefs.accesskey = E
-# should decide if we're going to show this
-error.logout.title = Viga väljalogimisel
-error.logout.description = Syncil tekkis ühendumisel viga. Tõenäoliselt on kõik korras ja sa ei pea selles suhtes midagi ette võtma.
error.sync.title = Viga sünkroniseerimisel
error.sync.description = Syncil tekkis sünkroniseerimisel viga: %1$S. Sync proovib seda tegevust automaatselt uuesti.
warning.sync.eol.label = Teenus lõpetab töö
# %1: the app name (Firefox)
warning.sync.eol.description = Firefox Synci teenus lõpetab peatselt töö. Sünkroniseerimise jätkamiseks uuenda %1$Si.
error.sync.eol.label = Teenus pole saadaval
# %1: the app name (Firefox)
error.sync.eol.description = Firefox Synci teenus pole enam saadaval. Sünkroniseerimise jätkamiseks pead sa uuendama %1$Si.
sync.eol.learnMore.label = Rohkem teavet
sync.eol.learnMore.accesskey = R
+
+syncnow.label = Sünkroniseeri kohe
+syncing2.label = Sünkroniseerimine…

Mozilla_pkix_error_key_pinning_failure Google

Mozilla_pkix_error_key_pinning_failure

Sync Your Computer’s Clock. One of the most common causes for the NET::ERRCERTAUTHORITYINVALID is because your computer has the wrong date or time set. MOZILLAPKIXERRORKEYPINNINGFAILURE & unsecure message. 22 replies 11 have this problem 7509 views; Last reply by teammachine 4 years ago.

Https

Error Code: Mozilla_pkix_error_key_pinning_failure

MOZILLAPKIXERRORKEYPINNINGFAILURE = The server uses key pinning (HPKP) but no trusted certificate chain could be constructed that matches the pinset. Key pinning violations cannot be overridden. Key pinning violations cannot be overridden. One site I would try to open (having previously visited) would have the MOZILLAPKIXERRORKEYPINNINGFAILURE message, but worked fine in private browsing. Deleting the entry in SiteSecurityServiceState.txt fixed it for me, and that was the first (and only) thing I tried from your list of suggestions. Basically, the first connection or so may be blocked with a usual known MOZILLAPKIXERRORKEYPINNINGFAILURE, but when you clcik “retry” it seems to work instantly again. I’ve tried this in Firefox Developer Edition, which is funny, because it says in the dev tools it would support HPKP.